Aktualności

Zabawa karnawałowa - 2019

Jak każdego roku ferie zimowe rozpoczynamy zabawą karnawałową. Dekorację sali wykonali uczniowie pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego. 8 lutego 2019r. - DJ Alex Rush doskonale bawił naszych uczniów prezentowaną muzyką . Zobacz zdjęcia.

data: 9 Luty 2019
Spotkanie z policjantem - 08 lutego 2019r.

W czwartek 07 lutego 2019 roku w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, uczniów naszej szkoły odwiedził dzielnicowy starszy aspirant Policji w Józefowie Pan Jacek Ziembicki, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas zimowej przerwy. Zobacz zdjęcia.

data: 8 Luty 2019
Wyjazdy na narty do Jacni i Chrzanowa

W dniach 09, 22 i 30 stycznia 2019r. grupa uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem p. Krzysztofem Majewskim wyjeżdżała na narty do Jacni i Chrzanowa. Uczniowie klasy VII i VIII doskonalili swoje zdolności i umiejętności narciarskie. Zobacz zdjęcia.

data: 4 Luty 2019
Egzamin ósmoklasisty. Informacje ogólne

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną materiałami dotyczącymi egzaminów ósmoklasistów. Link do materiałów.

data: 28 Styczeń 2019
Wywiadówka - I półrocze 2018/2019

W czwartek 24 stycznia 2019r. odbyło się spotkanie z rodzicami podsumowujące pracę uczniów w I semestrze. Dyrektor szkoły przedstawił wyniki klasyfikacji śródrocznej, osiągnięcia uczniów w konkursach oraz ważniejsze wydarzenia z pracy szkoły. Gościem spotkania była Pani Monika Szczerba - psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Biłgoraju. Tematem pogadanki było "Moje dziecko nie radzi sobie z matematyką". Kolejnym gościem spotkania był Wójt Gminy Łukowa - Pan Stanisław Kozyra, który poinformował zebranych o sprawach istotnych dotyczących mieszkańców naszej gminy. W trakcie zebrania prowadzony był także kiermasz szmacianych laleczek wykonanych przez uczniów klasy V w ramach projektu UNICEF - "Wszystkie kolory świata". Dochód ze sprzedaży przeznaczono na kupno szczepionek dla najbardziej potrzebujących dzieci. Ostatnim punktem spotkania były rozmowy rodziców z wychowawcami i nauczycielami. W piątek 25 stycznia 2019r. odbył się krótki apel dla uczniów, podczas którego Dyrektor przedstawił wyniki klasyfikacji śródrocznej oraz wręczył uczniom dyplomy i nagrody za udział w licznych konkursach. Zobacz zdjęcia.

data: 25 Styczeń 2019
Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych

21 stycznia 2019r. w klasach 0"a" i 0"b" obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci zaprosiły do przedszkola swoje kochane Babcie i Dziadków. Przygotowały dla nich specjalny program artystyczny: śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, składały życzenia, wręczyły wykonane przez siebie obrazki. Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Kochanym Babciom i Dziadkom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia. Zobacz zdjęcia.

data: 24 Styczeń 2019
Ferie zimowe 2019!

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje w okresie ferii zimowych dziesięciodniowe kolonie dla dzieci rolników. Wypoczynek zimowy organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 01 stycznia 2003r.), których conajmniej jedno z rodziców / opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Więcej informacji u wychowawców klas oraz w załączniku.

data: 18 Styczeń 2019
Rola rodziców w planowaniu kariery dziecka

Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Zespołem Poradni Nr 1 w Lublinie oraz Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie organizuje konferencję dla rodziców dotyczącą wspierania dziecka w wyborze drogi zawodowej. Zapisy na konferencję trwają do 28 stycznia 2019r. i odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy - https://www.kuratorium.lublin.pl/?konf=24. Program konferencji znajduje się w załączeniu. Przeczytaj

data: 17 Styczeń 2019
List Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców

Zachęcamy do zapoznania się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji dotyczącym przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych "dopalaczami". Przeczytaj.

data: 16 Styczeń 2019
Starsze wiadomości