Chmielecki Fundusz Oświaty

Firmy i osoby prywatne zainteresowane udzieleniem wsparcia finansowego - darowizny - dla naszej Szkoły na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia mogą dokonać wpłaty na FFLZB
ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj

nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
koniecznie z dopiskiem: NA CHMIELECKI FUNDUSZ OŚWIATY

 

"CFO - Chmielecki Fundusz Oświaty" został utworzony 20 października 2008r. w porozumieniu z FFLZB w Biłgoraju jako fundusz wydzielony. Celem utworzonego Funduszu jest: zakup sprzętu szkolnego, wyposażenia i pomocy naukowych, przyznawanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, dofinansowywanie szkolnych organizacji, inicjatyw, imprez i wyjazdów. Wszystkie osoby zainteresowane wspieraniem działalności edukacyjnej i oświatowej w Chmielku prosimy o dokonywanie wpłat na podany wyżej numer konta, koniecznie z dopiskiem "na CFO Chmielek". Informujemy, że Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest organizacją pożytku publicznego. W zwiazku z tym możliwe jest przekazywanie na rzecz Fundacji a tym samym i Funduszu CFO Chmielek 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (nie wiaże się to z wydatkiem finansowym, lecz jedynie z przesunięciem podatku należnego Państwu). Ponadto podatnicy PIT mają prawo odliczyć od dochodu darowizny przekazywane na rzecz Funduszu CFO Chmielek w wysokosci max 6% podstawy opodatkowania, a podatnicy CIT w wysokości do 10% podstawy opodatkowania. Fundusz CFO Chmielek ma również możliwość uzyskiwania nawiązek sądowych oraz otrzymywania różnych darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych, firm i instytucji.

05 października 2009r. na posiedzeniu Rady Fundacji FLZB w związku ze zgromadzeniem przez Chmielecki Fundusz Oświaty Kapitału założycielskiego w wysokości 5.000 złotych został zatwierdzony Regulamin CFO


W roku 2016 wpływy na CFO wyniosły: 12.058,83 zł

(na dzień 31 października 2016r.)

w tym:

5.090,32 zł - pozostało z 2015r.,

3.888,90 zł - z odpisu 1% podatku dochodowego za 2015r.,

2.400,00 zł - darowizna od Państwa Zofii i Waldemara Błaszczaków,

679,61 zł - darowizna Samorządu Uczniowskiego (kiermasz ozdób światecznych).

 

Wydatki na kwotę 6.086,77 zł:

3.250,00 zł - dofinansowanie wycieczek szkolnych uczniów,

2.400,00 zł - nagroda im. por. Błaszczaka dla trzech najlepszych uczniów klasy  szóstej za wyniki w nauce,

436,77 zł - zakup zeszytów ćwiczeń z historii dla uczniów kl. IV i V.


W imieniu całej społeczności szkolnej
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielku
składa serdeczne podziękowanie wszystkim DARCZYŃCOM
za przekazane na nasze konto pieniądze w ramach darowizn
oraz 1% swojego podatku za rok 2015.

 

Jednocześnie Komisja CFO i cała społeczność Szkoły
serdecznie prosi
o dalsze wspomaganie działalności Funduszu.


(FFLZB nie udostępnia od trzech lat wykazu darczyńców)