Informacje o szkole


W bieżącym roku szkolnym - 2016/2017

w szkole uczy się 90 uczniów w 6 oddziałach

oraz 49 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych.

 

Przedszkole dla dzieci trzy i czteroletnich działa od 01 września 2010r. - zostało ono uruchomione ponownie po 28 latach przerwy w funkcjonowaniu. W roku 1982 ówczesne władze oświatowe Gminy zlikwidowały przedszkole w Chmielku. W tym roku uczęszcza do niego 25 pięciolatków, czterolatków i trzylatków.

Przedszkolaki mają wspaniale wyposażone pomieszczenie do zabawy i nauki oraz zaplecze sanitarne. Obecnie dzieci mają także do dyspozycji plac zabaw i miejsce zabaw w szkole - uzyskane w ramach projektu MEN - "Radosna szkoła".

Szkoła zatrudnia czternastu nauczycieli, w tym trzynastu na pełnych etatach.

Dyrektorem Szkoły od roku 1991 jest Zbigniew Sokal.

Dyrektorzy od roku 1959.

 

W roku szkolnym 2015/2016 
dzięki osiąganiu właściwego poziomu 
edukacyjnego i wychowawczego

Szkoła została laureatem IV edycji Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła

ponownie uzyskaliśmy certyfikat Wiarygodnej Szkoły

 

 

22 września 2015 roku Szkoła otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Dekoracji sztandaru i wręczania aktu nadania medalu dokonał w imieniu wojewody lubelskiego Pan Waldemar Podsiadły - Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie

 

 

Za wdrażanie najlepszych praktyk profilaktycznych
na terenie Gminy Łukowa
Szkoła otrzymała Złoty Certyfikat
XV edycji Ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


26 sierpnia 2015r. dyrektor Szkoły
otrzymał z rąk Pana Ministra Tadeusza Sławeckiego
CERTYFIKAT potwierdzający
bardzo wysoką jakość  pracy Szkoły
w zakresie wymagania: uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej


W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła przystapiła do programu
"Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń"
uzyskaliśmy certyfikat


W roku szkolnym 2013/2014
dzięki osiąganiu właściwego poziomu
edukacyjnego
i wychowawczego 
uzyskaliśmy certyfikat

 

 


Szkoła posiada tytuł "Szkoła z Klasą".
Tytuł ten zdobyliśmy w roku szkolnym 2002/2003.


W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła po raz trzeci przystąpiła do programu

"SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"

Od roku szkolnego 2012/2013 program nie jest kontynuowany przez organizatorów.

zobacz wszystkie certyfikaty z poprzednich lat

Szkoła Podstawowa w Chmielku została utworzona
w latach międzywojennych - prawdopodobnie w roku 1930.


Po II wojnie światowej zajęcia wznowiono w 1946 roku w siedmiu odddziałach - wspomina Pani Janina Niedzielska (emerytowana nauczycielka). Zajęto dwa budynki drewniane po przeciwnych stronach drogi. Po stronie północnej była to diakówka (mieszkanie po popie), na stronie południowej był to przedwojenny budynek szkoły. Pierwszymi nauczycielami byli Pan Włodzimierz Matwiejszyn i Pani Surma, oboje mieszkali w budynkach szkolnych. W 1947r. do pracy przyjęto Panią Anielę Blicharz, w 1948r. Pana Jana Ożgę, w 1950r. Pana Michała Hyza i w 1957r. Panią Jadwigę Serwatko. Od początku funkcjonowania Szkoły kierownikiem był Pan Włodzimierz Matwiejszyn. W kolejnych latach w Szkole pracowali także: Bronisław Soluch, Maria Krawczyk, Feliksa Gałka, Danuta Gałka.
We wrześniu 1965 roku oddano do użytku murowany budynek szkoły. Zobacz zdjęcia

Nowe skrzydło szkoły zostało oddane do użytku we wrześniu 1997 roku.