Informacje o szkole

 

GODZINY PRACY SZKOŁY (rok szkolny 2018/2019)

Sekretariat szkoły Stołówka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30 - 15.30

7.30 - 15.30

7.30 - 15.30

7.30 - 15.30

7.30 - 15.30

Obiady wydawane są
w godzinach:

9.50 - 12.45

 

 

 

Psycholog szkolny

Angelika Hajda

Biblioteka

Agnieszka Rój

Wtorek

Piątek

 

 

 

8.00 - 10.35

11.55 - 14.30

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.50 - 14.00

9.50 - 15.00

10.45 - 15.00

8.55 - 14.00

9.50 - 15.00

Logopeda

Mariola Małyszek

Świetlica

Agnieszka Rój

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

10.50 - 11.35

10.50 - 11.35

11.50 - 12.35

10.50 - 11.35

10.50 - 11.35

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.35 - 14.35

11.35 - 15.30

11.35 - 15.30

11.35 - 14.30

11.35 - 15.30

Higienistka szkolna

Alicja Ćwik

Piątek 8.00 - 11.50

 

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia - 08 listopada 2018r. w naszej szkole powołany został Rzecznik Praw Ucznia. Funkcję tę pełni Pani Ewelina Iwańczyk.


SAMORZĄD UCZNIOWSKI RADA RODZICÓW

 

Przewodniczący: Dominika Grasza

Przewodniczący: Barbara Rój
Zastępca: Kaja Popowicz
Wiceprzewodniczący: Ewelina Bielak
Skarbnik: Julia Szymańska Sekretarz: Barbara Rak
Sekretarz: Julia Łęcka Skarbnik: Ewelina Szymanik
Członkowie sekcji
dekoracyjnej:
Kinga Kwiatkowska
Martyna Krzos
Mateusz Grelak

Członkowie:


Monika Grasza

 

 

W bieżącym roku szkolnym - 2018/2019

w szkole uczy się 125 uczniów w 8 oddziałach

oraz 42 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych.

 

Przedszkole dla dzieci trzy i czteroletnich działa od 01 września 2010r. - zostało ono uruchomione ponownie po 28 latach przerwy w funkcjonowaniu. W roku 1982 ówczesne władze oświatowe Gminy zlikwidowały przedszkole w Chmielku. W tym roku uczęszcza do niego 18 pięciolatków, czterolatków i trzylatków.

Przedszkolaki mają wspaniale wyposażone pomieszczenie do zabawy i nauki oraz zaplecze sanitarne. Obecnie dzieci mają także do dyspozycji plac zabaw i miejsce zabaw w szkole - uzyskane w ramach projektu MEN - "Radosna szkoła".

Szkoła zatrudnia dwudziestu dwóch nauczycieli, w tym czternastu na pełnych etatach.

Dyrektorem Szkoły od roku 1991 jest Zbigniew Sokal.

Dyrektorzy od roku 1959.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów z Jubileuszu 20 - lecia nadania imienia Szkole - 20 września 2017r., z uroczystości oddania do użytku nowego budynku Szkoły - 06 września 1997r. oraz z wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Szkoły w Chmielku - 19 października 1993r.
Można powspominać stare czasy :)

 

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku informuje, że w 2008 roku w ramach poprawy efektywności energetycznej w szkole dokonano:

1. Termoizolacji starego budynku, w tym:

- ocieplenie sufitu wełną mineralną,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonanie izolacji fundamentów,
- ocieplenie posadzek styropianem.

2. Wymiany okien.

3. Modernizacji i remontu instalacji grzewczej.

 

Szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję sadzenia "Dębów Niepodległości"
w ramach uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uroczyste posadzenie drzewka odbyło się 09 maja 2018r.


 

W roku szkolnym 2017/2018

Szkoła po raz czwarty brała udział w projekcie AIESEC,

którego misją jest dążenie do osiągnięcia pokoju na świecie

poprzez realizację wymian międzynarodowych,

za co otrzymała Certyfikat uczestnictwa


 

 

W roku szkolnym 2015/2016

dzięki osiąganiu właściwego poziomu 
edukacyjnego i wychowawczego

Szkoła została laureatem IV edycji Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła

ponownie uzyskaliśmy certyfikat Wiarygodnej Szkoły

 

 

22 września 2015 roku Szkoła otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Dekoracji sztandaru i wręczania aktu nadania medalu dokonał w imieniu wojewody lubelskiego Pan Waldemar Podsiadły - Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie

 

 

Za wdrażanie najlepszych praktyk profilaktycznych
na terenie Gminy Łukowa
Szkoła otrzymała Złoty Certyfikat
XV edycji Ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"


26 sierpnia 2015r. dyrektor Szkoły
otrzymał z rąk Pana Ministra Tadeusza Sławeckiego
CERTYFIKAT potwierdzający
bardzo wysoką jakość  pracy Szkoły
w zakresie wymagania: uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie programowej


W roku szkolnym 2014/2015 szkoła przystapiła do programu
"Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń"
uzyskaliśmy certyfikat


W roku szkolnym 2013/2014
dzięki osiąganiu właściwego poziomu
edukacyjnego
i wychowawczego 
uzyskaliśmy certyfikat

 

 


Szkoła posiada tytuł "Szkoła z Klasą".
Tytuł ten zdobyliśmy w roku szkolnym 2002/2003.


W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła po raz trzeci przystąpiła do programu

"SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"

Od roku szkolnego 2012/2013 program nie jest kontynuowany przez organizatorów.

zobacz wszystkie certyfikaty z poprzednich lat

Szkoła Podstawowa w Chmielku została utworzona
w latach międzywojennych - prawdopodobnie w roku 1920.

Na początku XX wieku na terenie gminy Łukowa funkcjonowała tylko jedna szkoła w Łukowej. Nauka odbywała się w języku rosyjskim. Pierwszym zapamiętanym nauczycielem w tej szkole był Ludwik Januszewski wraz z żoną, pracował w szkole jako nauczyciel około 50 lat. Kolejnym nauczycielem był Konrad Chojko, uczył on już w nowym drewnianym budynku szkolnym, który był pobudowany na obecnym placu szkolnym. W czasie I wojny światowej budynek szkoły spłonął wraz z tą częścią wsi,  pożar w Łukowej wzniecili Austriacy - 15 czerwca 1915 roku. Konrad Chojko w Łukowej pracował do czasu odzyskania niepodległości w roku 1918.

W tym czasie przymusu szkolnego nie było i dzieci do szkoły uczęszczały w zasadzie tylko w czasie zimy, natomiast w czasie lata wykonywały prace w gospodarstwach domowych i do szkoły nie uczęszczały. Po I wojnie światowej nauka odbywała się w wynajętych salach w domach prywatnych.

Jednym z licznych zadań odradzającego się państwa polskiego było stworzenie w całym kraju jednolitego szkolnictwa powszechnego. Bilans wyjściowy był bardzo niekorzystny u progu niepodległości na naszym terenie szkół było niewiele i najczęściej były to szkoły elementarne jednoklasowe, w których najczęściej nie kładziono nacisku na naukę w języku polskim stąd wynikało wiele trudności. Szkolnictwo nie posiadało własnych budynków, brakowało również nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem do pracy w szkołach.

W roku 1919 Naczelnik Państwa podpisuje dekret stanowiący i regulujący, tworzone od podstaw szkolnictwo na terenie Rzeczypospolitej. W zapisach dekretu mówi się o obowiązku szkolnym dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W dekrecie znalazł się  zapis który nakładał na władze gminy założenie szkoły w każdej miejscowości, w której było przynajmniej 40 dzieci. Polskie dzieci miały ujednolicony program nauczania jedynie przez pierwsze trzy lata nauki. Wynikało to z tego, że istniały szkoły jednoklasowe o jednym nauczycielu, dwuklasowe, trzyklasowe aż do szkół siedmioklasowych. Największą ilość stanowiły te szkoły jedno i dwuklasowe. Dekret popisany przez Naczelnika Państwa przyczynił się do powstania na terenie gminy Łukowa Szkół Powszechnych w Chmielku, Pisklakach, Osuchach, Borowcu i Łukowej.

W ciągu dwóch lat od odzyskania niepodległości dzieci z terenu gminy mają możliwość kształcenia się w swoich miejscowościach, a nie tak jak wcześniej, jeżeli ktoś chciał się nauczyć czytać i pisać oraz rachować to musiał uczęszczać do szkoły w Łukowej.

Początkowo w Chmielku funkcjonowała szkoła jednoklasowa o jednym nauczycielu, ale ze względu na dużą ilość dzieci objętych obowiązkiem szkolnym utworzona została szkoła dwuklasowa, a następnie trzy i czteroklasowa, wraz z podnoszeniem stopnia organizacyjnego szkoły w Chmielku pracowało coraz więcej nauczycieli. W celu dokładniejszego zobrazowania działalności szkoły w Chmielku należy dodać, że dzieci przerabiające różny materiał uczyły się w tych samych pomieszczeniach klasowych, były to też dzieci w różnym wieku. W tym samym czasie gdy w Chmieku funkcjonowały jedno-dwu-trzy lub czeroklasowe, dzieci uczyły się przez wiele lat bo przecież obowiązek szkolny obowiązywał do 14 roku życia. Najczęściej nauka w jednej klasie trwała w zależności od stopnia organizacji od kilku do dwóch lat.

Szkoła czteroklasowa w Chmielku funkcjonowała do roku 1932, kiedy to zaczęła obowiązywać nowa reforma szkolnictwa zwana "Jędrzejewiczowską", która dzieliła szkoły na I, II i III stopnia organizacji.

Publiczna szkoła Powszechna w Chmielku otrzymała II stopnień organizacji, tzn. nauka w szkole kończyła się po 6 klasie, natomiast inne szkoły na terenie gminy otrzymały I stopień organizacji (Pisklaki, Borowiec) gdzie nauka kończyła się po 4 klasie bez możliwości dalszego kształcenia, natomiast w Łukowej funkcjonowała szkoła pełna siedmioklasowa co dawało możliwość dalszego kształcenia.

Przy Publicznej Szkole Powszechnej w Chmielku działały:

-        Szkolna Kasa Oszczędności, której opiekunem był Bronisław Celej.

-        Koło Młodzieży Wiejskiej "Siew", którego głównymi celami była organizacja życia kulturalnego dla mieszkańców wsi. Koło organizowało przedstawienia teatralne wykorzystując do tego pomieszczenia szkolne. Wystawiono kilka sztuk "Chłopi i arystokraci", "Werbel domowy", "Zaczarowany młyn", "Dożynki". Aktorami byli uczniowie szkoły jak również młodzież wiejska. W latach 30 sekretarzem koła był Józef Wenek.

W roku szkolnym 1937/1938 do szkoły w Chmielku uczęszczało 231 uczniów, można to stwierdzić na podstawie zapotrzebowania do inspektora Szkolnego w Biłgoraju na dzienniki lekcyjne.

-        W pierwszym dzienniku lekcyjnym zapisane były dzieci klasy drugiej i szóstej, w sumie 54 uczniów.

-        W drugim dzienniku zapisane były dzieci klasy czwartej i piątej, w sumie 77 uczniów.

-        W trzecim dzienniku miały być zapisane dzieci klasy pierwszej i trzeciej, w sumie 100 uczniów.

Kierownik szkoły wystosował prośbę o kolejny czwarty dziennik dla klasy pierwszej i trzeciej, ponieważ liczy 100 uczniów nie dało zapisać w jednym dzienniku lekcyjnym.

Nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole Powszechnej w Chmielku, w okresie międzywojennym:

-        Jan Osadowski (kierownik szkoły)

-        Jadwiga Augustyn

-        Mieczysław Augustyn

-        Karolina Grabowska

-        Bronisław Celej

-        Stanisława Sobotnicka

-        Stanisława Kostelecka

-        Zofia Lonczewska

Prawdopodobnie jest to niepełny wykaz nauczycieli pracujących w szkole w Chmielku.

Budynek szkoły nie znajdował się na obecnym placu szkolnym, tylko naprzeciw po drugiej stronie drogi biegnącej przez Chmielek.

opracował: Jan Rój - emerytowany nauczyciel


Po II wojnie światowej zajęcia wznowiono w 1946 roku w siedmiu odddziałach - wspomina Pani Janina Niedzielska (emerytowana nauczycielka). Zajęto dwa budynki drewniane po przeciwnych stronach drogi. Po stronie północnej była to diakówka (mieszkanie po popie), na stronie południowej był to przedwojenny budynek szkoły. Pierwszymi nauczycielami byli Pan Włodzimierz Matwiejszyn i Pani Surma, oboje mieszkali w budynkach szkolnych. W 1947r. do pracy przyjęto Panią Anielę Blicharz, w 1948r. Pana Jana Ożgę, w 1950r. Pana Michała Hyza i w 1957r. Panią Jadwigę Serwatko. Od początku funkcjonowania Szkoły kierownikiem był Pan Włodzimierz Matwiejszyn. W kolejnych latach w Szkole pracowali także: Bronisław Soluch, Maria Krawczyk, Feliksa Gałka, Danuta Gałka.
We wrześniu 1965 roku oddano do użytku murowany budynek szkoły. Zobacz zdjęcia

Nowe skrzydło szkoły zostało oddane do użytku we wrześniu 1997 roku.