Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku ogłasza rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Zasady przyjęć do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku

Informujemy, że dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji, tj. uzupełniony wniosek wraz z załącznikami, ankieta, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia religii należy dostarczyć do siedziby Szkoły w formie papierowej. Wypełnione dokumenty prosimy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 od dnia 01 marca 2023r. do 24 marca 2023r. Po zweryfikowaniu dostarczonych dokumentów, w przypadku stwierdzenia braków, zostaną Państwo poinformowani telefonicznie o konieczności uzupełnienia. Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Pliki do pobrania”.

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym na parter szkoły.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego znajduje się w dokumentach szkolnych.

Zobacz terminy postępowania rekrutacyjnego. 

» powrót