Strona główna

 

Witamy na oficjalnej stronie

Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku.

Na stronie znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące szkoły,

jej osiągnięć, kadry nauczycielskiej, uczniów oraz miejscowości.

Firmy i osoby prywatne zainteresowane udzieleniem wsparcia finansowego
- darowizny - dla naszej Szkoły na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia
mogą dokonać wpłaty na FFLZB
ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj

nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
koniecznie z dopiskiem: NA CHMIELECKI FUNDUSZ OŚWIATY

zobacz więcej informacji
na temat Chmieleckiego Funduszu Oświaty

 

Nasz adres:

Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku
Chmielek 81
23-412 Łukowa
tel/fax (84) 685-51-65

NIP 918 17 64 182

sp-chmielek@kki.pl

Najnowsze wiadomości:

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

24 lutego 2015r. psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Biłgoraju Pani Edyta Ludwig-Wrońska przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej na temat: "Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi". Zobacz zdjęcia.

data: 25 Luty 2015
Wywiadówka - I półrocze 2014-15

29 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze nauki w br. szkolnym. W spotkaniu uczestniczyła Pani Monika Szczerba - psycholog z PPP w Biłgoraju z pogadanką nt. "Zaburzenia w koncentracji uwagi - przyczyny i pomoc".  Obecny był też Pan Stanisław Kozyra - Wójt Gminy Łukowa, który mówił o planie budżetu oświaty na 2015r. Na zakończenie uczniowie wystąpili z jasełkami. Uczniowie za swój występ zebrali od widzów 366,47 zł. Te pieniądze wraz z dochodem ze sprzedaży ozdób świątecznych - 82 zł (w grudniu 2014r.) przeznaczono na Chmielecki Fundusz Oświaty. W czasie wywiadówki rodzice mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych swoich dzieci. Zobacz zdjęcia.

data: 29 Styczeń 2015
Zabawa karnawałowa 2015

25 stycznia 2015r. odbyła się w szkole zabawa karnawałowa. Wspaniale przebrani uczniowie, liczne konkursy i pyszne jedzenie przygotowane przez rodziców - to wszystko dzisiaj działo się u nas. Wszyscy uczniowie wspaniale bawili się w scenerii czterech pór roku. Zobacz zdjęcia.

data: 26 Styczeń 2015
Wywiadówka - I półrocze 2014/2015

Zapraszamy wszystkich rodziców naszych uczniów na spotkanie podsumowujące prace szkoły w I półroczu br. szkolnego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 29 stycznia 2015r. o godz. 1600. Przewidywany porządek:

  1. pogadanka Pani Moniki Szczerba psychologa PPP w Biłgoraju na temat: "Zaburzenia w koncentracji uwagi - przyczyny i pomoc",
  2. podsumowanie pracy szkoły i uczniów w I półrocza nauki - dyrektor szkoły,
  3. wystąpienie Pana Stanisława Kozyry Wójta Gminy,
  4. jasełka w wykonaniu uczniów,
  5. spotkanie z wychowawcami klas.
data: 21 Styczeń 2015
Zewnętrzna ewaluacja problemowa w Szkole - wynik

W dniach 9, 10, 12, 15 grudnia 2014 roku w Szkole prowadzona była przez zespół wizytatorów Lubelskiego Kuratorium Oświaty problemowa ewaluacja zewnętrzna.

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport w zakresie trzech wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego:

  1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
  2. Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,
  3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badan zewnętrznych i wewnętrznych.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji pracy Szkoły, spełnianie określonych wyżej wymagań zostało ocenione na poziomie bardzo wysokim i wysokim.

Wymagania  spełniamy odpowiednio na poziomie: A, B i B.

data: 3 Styczeń 2015