Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Aktywna Tablica

 „Aktywna Tablica” – międzyszkolna sieć współpracy

Nasza szkoła w roku szkolnym 2023/2024 uczestniczy w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica".

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, diagnozy i kształcenia. 

 

» powrót