Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Dokumenty szkolne

Statut Szkoły

Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej w Chmielku

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Organizacja pracy Szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Chmielku

Plan pracy SU na rok szkolny 2023/2024

Plan WDN na rok szkolny 2023/2024

Raport z ewaluacji zewnętrznej - grudzień 2014r.

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Łukowa oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Rady Gminy Łukowa w sprawie określenia wysokości opłat za przedszkole 2018r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie określenia wysokości opłat za przedszkole 2018r.

 

PROCEDURY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SP W CHMIELKU

Regulamin stroju uczniowskiego

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Regulamin Przyznawania Nagrody Patrona

Regulamin przyznawania tytułu "Uczeń z Klasą"

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z COVID-19

Procedura kształcenia na odległość w związku z COVID-19

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

Procedury udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Regulamin funkcjonowania monitoringu

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z siłowni 

Regulamin korzystania z szatni przy sali gimnastycznej

Regulamin korzystania z szafek w szatni przy sali gimnastycznej

Regulamin gabinetu pedagoga/psychologa

Regulamin gabinetu higienistki/logopedy

Regulamin Pracy Szkoły

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej SP w Chmielku

Regulamin pełnienia dyżurów w Szkole Podstawowej w Chmielku

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela szkoły

Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela przedszkola

 

Pozostałe dokumenty znajdziesz na szkolnym BiP

» powrót