Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Chmielecki Fundusz Oświaty

Firmy i osoby prywatne zainteresowane udzieleniem wsparcia finansowego - darowizny - dla naszej Szkoły na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia mogą dokonać wpłaty na Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. 3-go Maja 47/17, 23 - 400 Biłgoraj
nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
lub: 48 1600 1462 1866 1079 3000 0001
koniecznie z dopiskiem: NA CHMIELECKI FUNDUSZ OŚWIATY

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU NA CFO
Nr KRS: 00000 82324

koniecznie z dopiskiem: NA CHMIELECKI FUNDUSZ OŚWIATY

"CFO - Chmielecki Fundusz Oświaty" został utworzony 20 października 2008r. w porozumieniu z FFLZB w Biłgoraju jako fundusz wydzielony. Celem utworzonego Funduszu jest: zakup sprzętu szkolnego, wyposażenia i pomocy naukowych, przyznawanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, dofinansowywanie szkolnych organizacji, inicjatyw, imprez i wyjazdów. Wszystkie osoby zainteresowane wspieraniem działalności edukacyjnej i oświatowej w Chmielku prosimy o dokonywanie wpłat na podany wyżej numer konta, koniecznie z dopiskiem "na CFO Chmielek". Informujemy, że Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest organizacją pożytku publicznego. W zwiazku z tym możliwe jest przekazywanie na rzecz Fundacji a tym samym i Funduszu CFO Chmielek 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (nie wiaże się to z wydatkiem finansowym, lecz jedynie z przesunięciem podatku należnego Państwu). Ponadto podatnicy PIT mają prawo odliczyć od dochodu darowizny przekazywane na rzecz Funduszu CFO Chmielek w wysokosci max 6% podstawy opodatkowania, a podatnicy CIT w wysokości do 10% podstawy opodatkowania. Fundusz CFO Chmielek ma również możliwość uzyskiwania nawiązek sądowych oraz otrzymywania różnych darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych, firm i instytucji.

05 października 2009r. na posiedzeniu Rady Fundacji FLZB w związku ze zgromadzeniem przez Chmielecki Fundusz Oświaty Kapitału założycielskiego w wysokości 5.000 złotych został zatwierdzony Regulamin CFO


W roku 2023 wpływy na CFO wyniosły: 13.121,82 zł

w tym:

4.521,32 zł - pozostałość z 2022r.,

2.400,00 zł - wpłata Państwa Błaszczaków - fundatorów nagrody Patrona Szkoły

3.815,50 zł - odpis 1,5% podatku dochodowego za 2022r.,

2.000,00 zł - darowizna BS w Łukowej,

385,00 zł - prowizja z kiermaszu książek prowadzonego przez bibliotekę szkolną.

 

Wydatki na kwotę 6.676,37 zł:

2.400,00 zł - nagrody im. Patrona Szkoły dla uczniów,

2.219,60 zł - dofinansowanie wycieczek uczniów,

1.811,97 zł - zakup materiałów reklamowych CFO,

244,80 zł - zakup zeszytów ćwiczeń dla uczniów.


W imieniu całej społeczności szkolnej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielku składa serdeczne podziękowanie wszystkim DARCZYŃCOM
za przekazane na nasze konto pieniądze w ramach darowizn oraz 1,5% swojego podatku za rok 2022.

Jednocześnie Komisja CFO i cała społeczność Szkoły serdecznie prosi o dalsze wspomaganie działalności Funduszu.


(od 2013 roku FFLZB nie udostępnia wykazu darczyńców)

» powrót