Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Informacje o szkole

 

GODZINY PRACY SZKOŁY (rok szkolny 2021/2022)

 

Sekretariat szkoły Stołówka

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

       

7.00 - 15.00

7.00 - 15.00

7.30 - 15.30

7.00 - 15.00

7.00 - 15.00

       

Obiady wydawane są
w godzinach:

9.50 - 12.45

 

 

 

Psycholog szkolny

Angelika Hajda

Pedagog szkolny

Martyna Kukiełka

Wtorek

Czwartek

       

8.00 - 10.35

8.00 - 10.35

       

Wtorek

Czwartek

  8.55 - 10.35

10.50 - 11.35

Biblioteka

Agnieszka Rój

                 

Świetlica

Agata Kiełbus,
Martyna Kukiełka,
Agnieszka Rój

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

       

  9.50 - 14.00

  8.55 - 15.00

10.50 - 15.00

  8.55 - 14.00

10.50 - 15.00

       

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11.35 - 14.35

11.35 - 15.35

11.35 - 15.35

11.35 - 14.35

11.35 - 14.35

Logopeda

Mariola Małyszek

Higienistka szkolna

Alicja Ćwik

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

       

8.55 - 9.40

9.50 - 11.35

8.55 - 9.40

9.50 - 11.35

       

Piątek

 

 

 

9.50 - 11.35

 

 

 


Szkolny Rzecznik Praw Ucznia - 08 listopada 2018r. w naszej szkole powołany został Rzecznik Praw Ucznia. Funkcję tę pełni Pani Ewelina Iwańczyk.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI                                                           RADA RODZICÓW

 

Przewodniczący: Oliwia Korba                         Przewodniczący: Barbara Rój
Zastępca: Szymon Tworzewski                         Wiceprzewodniczący: Beata Ferenc
Skarbnik: Kamil Smolak                         Skarbnik: Ewelina Szymanik
                            Sekretarz: Barbara Rój
Członkowie sekcji
dekoracyjnej:

Julia Furgała
Julia Zwolińska
Milena Paluch
Bartłomiej Buczek
Michał Szczur
Wojciech Hyz

                     

 

Członkowie:


Agnieszka Futa
 

 

 

TERMINY KONSULTACJI CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROCEDURY "NIEBIESKIE KARTY"

Imię i nazwisko Dzień tygodnia Godzina Sala
Angelika Hajda wtorek 8.00 - 10.35 gabinet pedagoga/psychologa
Krystyna Matysiak czwartek 9.50 - 10.35 harcówka

 

 

W bieżącym roku szkolnym - 2021/2022 w szkole uczy się 105 uczniów w 8 oddziałach oraz 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych.

Przedszkole dla dzieci trzy i czteroletnich działa od 01 września 2010r. - zostało ono uruchomione ponownie po 28 latach przerwy w funkcjonowaniu. W roku 1982 ówczesne władze oświatowe Gminy zlikwidowały przedszkole w Chmielku. 


 

Przedszkolaki mają wspaniale wyposażone pomieszczenie do zabawy i nauki oraz zaplecze sanitarne. Obecnie dzieci mają także do dyspozycji plac zabaw i miejsce zabaw w szkole - uzyskane w ramach projektu MEN - "Radosna szkoła".

Szkoła zatrudnia dwudziestu jeden nauczycieli, w tym szesnastu na pełnych etatach.

Dyrektorem Szkoły od roku 1991 jest Zbigniew Sokal.

Dyrektorzy od roku 1959.

 

Szkoła otrzymała od Marszałka Województwa Lubelskiego 
Podziękowanie za szczególne zaangażowanie w organizację wojewódzkich obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Szarajówce. Uroczystości upamiętniające historię mordu mieszkańców tej miejscowości odbyły się w dniu 12 lipca 2021r. 

Nasza szkoła uczestniczy w corocznej akcji "Razem na święta" inicjowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, która ma na celu niesienie pomocy  potrzebującym w naszym środowisku. W ramach akcji organizowaliśmy zbiórki darów, odwiedzaliśmy chorych i samotnych oraz przygotowywaliśmy kartki świąteczne.

Od listopada 2019 roku szkoła włącza się w ogólnopolską akcję odśpiewania "Mazurka Dąbrowskiego" - "Szkoła do hymnu", zainicjowaną przez Ministra Edukacji Narodowej

 

  

 

 


 

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do akcji "Szkoła pamięta", zainicjowanej przez MEN w roku ważnych wydarzeń - 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Akcja ma na celu uwrażliwienie uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności. W ramach akcji podjęliśmy m.in. takie działania jak porządkowanie i odwiedzanie grobów w Szarajówce.

  

 

 


 

Zapraszamy do obejrzenia filmów z Jubileuszu 20 - lecia nadania imienia Szkole - 20 września 2017r., z uroczystości oddania do użytku nowego budynku Szkoły - 06 września 1997r. oraz z wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Szkoły w Chmielku - 19 października 1993r.
Można powspominać stare czasy :)

 

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku informuje, że w 2008 roku w ramach poprawy efektywności energetycznej w szkole dokonano:

1. Termoizolacji starego budynku, w tym:

- ocieplenie sufitu wełną mineralną,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonanie izolacji fundamentów,
- ocieplenie posadzek styropianem.

2. Wymiany okien.

3. Modernizacji i remontu instalacji grzewczej.

 

Szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję sadzenia "Dębów Niepodległości" w ramach uczczenia 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczyste posadzenie drzewka odbyło się 09 maja 2018r.

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła po raz czwarty brała udział w projekcie AIESEC, którego misją jest dążenie do osiągnięcia pokoju na świecie poprzez realizację wymian międzynarodowych, za co otrzymała Certyfikat uczestnictwa

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 dzięki osiąganiu właściwego poziomu edukacyjnego i wychowawczego Szkoła została laureatem IV edycji Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła ponownie uzyskaliśmy certyfikat Wiarygodnej Szkoły

 

 

22 września 2015 roku Szkoła otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Dekoracji sztandaru i wręczania aktu nadania medalu dokonał w imieniu wojewody lubelskiego Pan Waldemar Podsiadły - Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie

 

 

Za wdrażanie najlepszych praktyk profilaktycznych na terenie Gminy Łukowa Szkoła otrzymała Złoty Certyfikat XV edycji Ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

 

26 sierpnia 2015r. dyrektor Szkoły otrzymał z rąk Pana Ministra Tadeusza Sławeckiego CERTYFIKAT potwierdzający bardzo wysoką jakość  pracy Szkoły w zakresie wymagania: uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W roku szkolnym 2014/2015 szkoła przystapiła do programu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" uzyskaliśmy certyfikat

 

W roku szkolnym 2013/2014 dzięki osiąganiu właściwego poziomu edukacyjnego i wychowawczego  uzyskaliśmy certyfikat

 

 


Szkoła posiada tytuł "Szkoła z Klasą".
Tytuł ten zdobyliśmy w roku szkolnym 2002/2003.


W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła po raz trzeci przystąpiła do programu "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY" Od roku szkolnego 2012/2013 program nie jest kontynuowany przez organizatorów.

zobacz wszystkie certyfikaty z poprzednich lat

Szkoła Podstawowa w Chmielku została utworzona
w latach międzywojennych - prawdopodobnie w roku 1920.

Na początku XX wieku na terenie gminy Łukowa funkcjonowała tylko jedna szkoła w Łukowej. Nauka odbywała się w języku rosyjskim. Pierwszym zapamiętanym nauczycielem w tej szkole był Ludwik Januszewski wraz z żoną, pracował w szkole jako nauczyciel około 50 lat. Kolejnym nauczycielem był Konrad Chojko, uczył on już w nowym drewnianym budynku szkolnym, który był pobudowany na obecnym placu szkolnym. W czasie I wojny światowej budynek szkoły spłonął wraz z tą częścią wsi,  pożar w Łukowej wzniecili Austriacy - 15 czerwca 1915 roku. Konrad Chojko w Łukowej pracował do czasu odzyskania niepodległości w roku 1918.

W tym czasie przymusu szkolnego nie było i dzieci do szkoły uczęszczały w zasadzie tylko w czasie zimy, natomiast w czasie lata wykonywały prace w gospodarstwach domowych i do szkoły nie uczęszczały. Po I wojnie światowej nauka odbywała się w wynajętych salach w domach prywatnych.

Jednym z licznych zadań odradzającego się państwa polskiego było stworzenie w całym kraju jednolitego szkolnictwa powszechnego. Bilans wyjściowy był bardzo niekorzystny u progu niepodległości na naszym terenie szkół było niewiele i najczęściej były to szkoły elementarne jednoklasowe, w których najczęściej nie kładziono nacisku na naukę w języku polskim stąd wynikało wiele trudności. Szkolnictwo nie posiadało własnych budynków, brakowało również nauczycieli z odpowiednim przygotowaniem do pracy w szkołach.

W roku 1919 Naczelnik Państwa podpisuje dekret stanowiący i regulujący, tworzone od podstaw szkolnictwo na terenie Rzeczypospolitej. W zapisach dekretu mówi się o obowiązku szkolnym dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W dekrecie znalazł się  zapis który nakładał na władze gminy założenie szkoły w każdej miejscowości, w której było przynajmniej 40 dzieci. Polskie dzieci miały ujednolicony program nauczania jedynie przez pierwsze trzy lata nauki. Wynikało to z tego, że istniały szkoły jednoklasowe o jednym nauczycielu, dwuklasowe, trzyklasowe aż do szkół siedmioklasowych. Największą ilość stanowiły te szkoły jedno i dwuklasowe. Dekret popisany przez Naczelnika Państwa przyczynił się do powstania na terenie gminy Łukowa Szkół Powszechnych w Chmielku, Pisklakach, Osuchach, Borowcu i Łukowej.

W ciągu dwóch lat od odzyskania niepodległości dzieci z terenu gminy mają możliwość kształcenia się w swoich miejscowościach, a nie tak jak wcześniej, jeżeli ktoś chciał się nauczyć czytać i pisać oraz rachować to musiał uczęszczać do szkoły w Łukowej.

Początkowo w Chmielku funkcjonowała szkoła jednoklasowa o jednym nauczycielu, ale ze względu na dużą ilość dzieci objętych obowiązkiem szkolnym utworzona została szkoła dwuklasowa, a następnie trzy i czteroklasowa, wraz z podnoszeniem stopnia organizacyjnego szkoły w Chmielku pracowało coraz więcej nauczycieli. W celu dokładniejszego zobrazowania działalności szkoły w Chmielku należy dodać, że dzieci przerabiające różny materiał uczyły się w tych samych pomieszczeniach klasowych, były to też dzieci w różnym wieku. W tym samym czasie gdy w Chmieku funkcjonowały jedno-dwu-trzy lub czeroklasowe, dzieci uczyły się przez wiele lat bo przecież obowiązek szkolny obowiązywał do 14 roku życia. Najczęściej nauka w jednej klasie trwała w zależności od stopnia organizacji od kilku do dwóch lat.

Szkoła czteroklasowa w Chmielku funkcjonowała do roku 1932, kiedy to zaczęła obowiązywać nowa reforma szkolnictwa zwana "Jędrzejewiczowską", która dzieliła szkoły na I, II i III stopnia organizacji.

Publiczna szkoła Powszechna w Chmielku otrzymała II stopnień organizacji, tzn. nauka w szkole kończyła się po 6 klasie, natomiast inne szkoły na terenie gminy otrzymały I stopień organizacji (Pisklaki, Borowiec) gdzie nauka kończyła się po 4 klasie bez możliwości dalszego kształcenia, natomiast w Łukowej funkcjonowała szkoła pełna siedmioklasowa co dawało możliwość dalszego kształcenia.

Przy Publicznej Szkole Powszechnej w Chmielku działały:

-        Szkolna Kasa Oszczędności, której opiekunem był Bronisław Celej.

-        Koło Młodzieży Wiejskiej "Siew", którego głównymi celami była organizacja życia kulturalnego dla mieszkańców wsi. Koło organizowało przedstawienia teatralne wykorzystując do tego pomieszczenia szkolne. Wystawiono kilka sztuk "Chłopi i arystokraci", "Werbel domowy", "Zaczarowany młyn", "Dożynki". Aktorami byli uczniowie szkoły jak również młodzież wiejska. W latach 30 sekretarzem koła był Józef Wenek.

W roku szkolnym 1937/1938 do szkoły w Chmielku uczęszczało 231 uczniów, można to stwierdzić na podstawie zapotrzebowania do inspektora Szkolnego w Biłgoraju na dzienniki lekcyjne.

-        W pierwszym dzienniku lekcyjnym zapisane były dzieci klasy drugiej i szóstej, w sumie 54 uczniów.

-        W drugim dzienniku zapisane były dzieci klasy czwartej i piątej, w sumie 77 uczniów.

-        W trzecim dzienniku miały być zapisane dzieci klasy pierwszej i trzeciej, w sumie 100 uczniów.

Kierownik szkoły wystosował prośbę o kolejny czwarty dziennik dla klasy pierwszej i trzeciej, ponieważ liczy 100 uczniów nie dało zapisać w jednym dzienniku lekcyjnym.

Nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole Powszechnej w Chmielku, w okresie międzywojennym:

-        Jan Osadowski (kierownik szkoły)

-        Jadwiga Augustyn

-        Mieczysław Augustyn

-        Karolina Grabowska

-        Bronisław Celej

-        Stanisława Sobotnicka

-        Stanisława Kostelecka

-        Zofia Lonczewska

Prawdopodobnie jest to niepełny wykaz nauczycieli pracujących w szkole w Chmielku.

Budynek szkoły nie znajdował się na obecnym placu szkolnym, tylko naprzeciw po drugiej stronie drogi biegnącej przez Chmielek.

opracował: Jan Rój - emerytowany nauczyciel


Po II wojnie światowej zajęcia wznowiono w 1946 roku w siedmiu odddziałach - wspomina Pani Janina Niedzielska (emerytowana nauczycielka). Zajęto dwa budynki drewniane po przeciwnych stronach drogi. Po stronie północnej była to diakówka (mieszkanie po popie), na stronie południowej był to przedwojenny budynek szkoły. Pierwszymi nauczycielami byli Pan Włodzimierz Matwiejszyn i Pani Surma, oboje mieszkali w budynkach szkolnych. W 1947r. do pracy przyjęto Panią Anielę Blicharz, w 1948r. Pana Jana Ożgę, w 1950r. Pana Michała Hyza i w 1957r. Panią Jadwigę Serwatko. Od początku funkcjonowania Szkoły kierownikiem był Pan Włodzimierz Matwiejszyn. W kolejnych latach w Szkole pracowali także: Bronisław Soluch, Maria Krawczyk, Feliksa Gałka, Danuta Gałka.
We wrześniu 1965 roku oddano do użytku murowany budynek szkoły. Zobacz zdjęcia

Nowe skrzydło szkoły zostało oddane do użytku we wrześniu 1997 roku.

» powrót