Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Nauczyciele

Imię i Nazwisko Kwalifikacje pedagogiczne Stopień awansu zawodowego

Zbigniew Sokal

informatyka, technika, zarządzanie w oświacie, oligofrenopedagogika dyplomowany
x Jakub Bubiłek katecheza początkujący
Marzena Bździuch kształcenie zintegrowane, informatyka dla klas I-III, terapia pedagogiczna dyplomowany
Stella Giruć język niemiecki mianowany
Ewelina Iwańczyk język angielski, oligofrenopedagogika dyplomowany
Mirosław Juda wychowanie fizyczne, trener II klasy w lekkiej atletyce dyplomowany
Barbara Karaś chemia, fizyka, matematyka, edukacja wczesnoszkolna mianowany
Agata Kiełbus język polski, oligofrenopedagogika mianowany
Martyna Kukiełka język angielski początkujący
Lizak Magdalena pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika początkujący
Łyś Anna doradztwo zawodowe i personalne początkujący
Henryk Małyszek informatyka, technika, geografia dyplomowany
Anna Małyszek logopedia początkujący
Krystyna Matysiak kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna dyplomowany
Anna Naklicka psychologia początkujący
Barbara Późniak terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika początkujący
Gabriela Proć język niemiecki, matematyka mianowany
Agnieszka Rój bibliotekoznawstwo, edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, biologia, geografia, terapia pedagogiczna i oligofrenodpedagogika dyplomowany
Renata Rój język polski, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie dyplomowany
Beata Słoma historia, j. polski, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika kulturalno - oświatowa, sztuka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna dyplomowany
Kazimiera Sokal przyroda, biologia, geografia, technika, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna dyplomowany
Renata Surmacz nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza dyplomowany
x Marek Tworek katecheza dyplomowany
Elżbieta Wiśniewska bibliotekoznawstwo, pedagogika wczesnoszkolna dyplomowany

» powrót