Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Nauczyciele

Imię i Nazwisko Kwalifikacje pedagogiczne Stopień awansu zawodowego
Zbigniew Sokal informatyka, technika, zarządzanie w oświacie, oligofrenopedagogika dyplomowany
Marzena Bździuch kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna dyplomowany
Stella Giruć język niemiecki kontraktowy
Angelika Hajda psycholog szkolny kontraktowy
Ewelina Iwańczyk język angielski, oligofrenopedagogika dyplomowany
Mirosław Juda wychowanie fizyczne, trener II klasy w lekkiej atletyce dyplomowany
Barbara Karaś chemia, fizyka, matematyka, edukacja wczesnoszkolna kontraktowy
Agata Kiełbus język polski, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna kontraktowy
Martyna Kukiełka język angielski, pedagog szkolny kontraktowy
Henryk Małyszek informatyka, technika, geografia dyplomowany
Mariola Małyszek matematyka, logopedia, terapia pedagogiczna dyplomowany
Krystyna Matysiak kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna dyplomowany
Halina Pikuta język polski, terapia pedagogiczna dyplomowany
Agnieszka Rój bibliotekoznawstwo, edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, biologia, geografia, terapia pedagogiczna i oligofrenodpedagogika dyplomowany
Renata Rój język polski, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie dyplomowany
Beata Słoma historia, j. polski, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika kulturalno - oświatowa, sztuka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna dyplomowany
Kazimiera Sokal przyroda, biologia, geografia, technika, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna dyplomowany
Renata Surmacz nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza dyplomowany
x Marek Tworek katecheza dyplomowany
Elżbieta Wiśniewska bibliotekoznawstwo, pedagogika wczesnoszkolna dyplomowany
Jolanta Zwolińska kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna dyplomowany

» powrót