Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Nauczyciele

Imię i Nazwisko Kwalifikacje pedagogiczne Stopień awansu zawodowego

Zbigniew Sokal

informatyka, technika, zarządzanie w oświacie, oligofrenopedagogika dyplomowany
x Jakub Bubiłek katecheza nauczyciel początkujący
Marzena Bździuch kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna dyplomowany
Stella Giruć język niemiecki mianowany
Ewelina Iwańczyk język angielski, oligofrenopedagogika dyplomowany
Mirosław Juda wychowanie fizyczne, trener II klasy w lekkiej atletyce dyplomowany
Barbara Karaś chemia, fizyka, matematyka, edukacja wczesnoszkolna nauczyciel początkujący
Agata Kiełbus język polski, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna mianowany
Martyna Kukiełka język angielski nauczyciel początkujący
Lizak Magdalena pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika nauczyciel początkujący
Łyś Anna doradztwo zawodowe i personalne nauczyciel początkujący
Henryk Małyszek informatyka, technika, geografia dyplomowany
Mariola Małyszek matematyka, logopedia, terapia pedagogiczna dyplomowany
Krystyna Matysiak kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna dyplomowany
Anna Naklicka psychologia początkujący
Halina Pikuta język polski, terapia pedagogiczna dyplomowany
Barbara Późniak terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika nauczyciel początkujący
Agnieszka Rój bibliotekoznawstwo, edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, biologia, geografia, terapia pedagogiczna i oligofrenodpedagogika dyplomowany
Renata Rój język polski, historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie dyplomowany
Beata Słoma historia, j. polski, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika kulturalno - oświatowa, sztuka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna dyplomowany
Kazimiera Sokal przyroda, biologia, geografia, technika, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna dyplomowany
Renata Surmacz nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza dyplomowany
x Marek Tworek katecheza dyplomowany
Elżbieta Wiśniewska bibliotekoznawstwo, pedagogika wczesnoszkolna dyplomowany

» powrót