Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Zdalne nauczanie - ważne informacje!!!

Drodzy Rodzice i Uczniowie !!!

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021r. od poniedziałku 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r. klasy I-VIII przechodzą na zdalne nauczanie.

Wszystkie lekcje oraz zajęcia dodatkowe będą realizowane na platformie Microsoft Teams i odbywają się zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

W przypadku uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, na wniosek rodzica uczeń ten może realizować zajęcia stacjonarnie, na terenie szkoły. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@sp-chmielek.pl w terminie do 17 grudnia 2021r.

W okresie zdalnej nauki będzie możliwy kontakt z pedagogiem i psychologiem szkolnym poprzez platformę Microsoft Teams lub osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Biblioteka szkolna jest czynna jak dotychczas, zgodnie z aktualnymi godzinami pracy.  

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są również czwartek 06 stycznia 2022r. oraz piątek 07 stycznia 2022r.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych zajęcia lekcyjne realizują jak dotychczas, stacjonarnie na terenie szkoły, zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rodzice uczniów potrzebujących wypożyczenia laptopa ze szkoły mogą zgłaszać się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Laptopy będą wypożyczane do wyczerpania zapasów.
  

» powrót