Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Badanie potrzeb w zakresie rozwiązań cyfrowych w edukacji

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych przy współpracy z Ministerstem Edukacji i Nauki serdecznie zapraszają do wypełnienia ankiety w celu zebrania potrzeb uczestników systemu edukacji w Polsce w obszarze wykorzystania narzędzi cyfrowych wspierających edukację. 
Ankieta skierowana jest do nauczycieli, rodziców klas 0 - VIII oraz uczniów klasy VIII. Badanie trwa do 15 marca 2023 roku. Po tym terminie ankieta zostanie zdezaktywowana.

Link do ankiety:

https://aplikacje.edukacja.gov.pl/generator-formularzy-podglad/?formVersionId=0cccf0bf-8fba-4ecf-8621-d40686db2aa6&formId=acdc76fa-0664-4ddf-80c5-950931d52cb0 

» powrót