Patron Szkoły Podstawowej w Chmielku - Porucznik Edward Błaszczak

Szkoła Podstawowaim. por. Edwarda Błaszczaka ps. "Grom"w Chmielku

Herb Polski

Informacje o bibliotece

Biblioteka szkolna mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „Grom” w Chmielku. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie podzielone na wypożyczalnię i czytelnię, w której znajdują się 4 stanowiska komputerowe. Jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia i nauczyciela oraz wspieraniu ucznia w procesie samokształcenia. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów i informacji podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Księgozbiór biblioteki tworzą lektury, zbiory literatury pięknej i popularnonaukowej. Użytkownicy mają do dyspozycji księgozbiór podręczny złożony z encyklopedii, słowników oraz informatorów, który udostępniany jest na miejscu. Gromadzony księgozbiór uwzględnia potrzeby czytelników, wiek, typ szkoły i poziom kształcenia. Biblioteka prenumeruje 8 czasopism dla uczniów i nauczycieli.

Literatura dziecięca oraz lektury są zarejestrowane do systemu e-biblio. Dzięki temu uczniowie mają zdalny dostęp do zasobów biblioteki i możliwość zarezerwowania danej książki. W znaczny sposób przyśpiesza to proces wypożyczania i oddawania książek. 

» powrót